Motorhistoriska klubben
Tändkulans vänner  
Åkulla bokskogar  
Åkulla Friluftsgård